Velkommen til Helgenæs Sparekasse

Kære kunde!

Først et rigtig godt nytår til dig og din familie.

Som det nok er dig bekendt, har bestyrelsen og senere repræsentantskabet i Helgenæs Sparekasse besluttet at fusionere Sparekassen med Rønde Sparekasse med virkning fra 29. december 2012.
Rønde Sparekasse tæller ni medarbejdere – efter fusionen med Helgenæs Sparekasse 11. Vi er en af landets mest solide Sparekasser: I seneste opgørelse fra Niro Invest – bygget på 2011-tallene – kom vi på en flot fjerdeplads, regnet i soliditet.
Rønde Sparekasse har i flere år brugt SDC – en af landets tre store fælles edb-centraler – og er dermed sikret at kunne følge de kommende udfordringer på det tekniske, da en stor del af landets Sparekasser bruger SDC.
Du er nu dermed kunde i et solidt og fremtidssikret pengeinstitut – fortsat med fuldt fokus på den personlige kontakt. Du kan på www.roendespar.dk læse meget mere om dit nye pengeinstitut.

For dig betyder fusionen følgende:
1) Alle dine indlånskonti i Helgenæs Sparekasse overføres på uændrede vilkår til Rønde Sparekasse. Der kan ske mindre ændringer på enkelte af de nuværende produkter, men først efter at du har fået varsel herom. En ting er dog helt klar. Renten på Børneopsparingskonti samt Børnebørnskonti fortsætter uændret på 2,5 % p.a. – og vil således kun blive ændret, hvis der kommer generelle renteændringer i samfundet.
2) Alle udlånskonti samt kreditter vil ligeledes blive overført på uændrede vilkår til Rønde Sparekasse for såvel rentesatsen som den afviklingsaftale, som er indgået. Dog bliver lån med månedlig rentetilskrivning i Helgenæs Sparekasse ændret til kvartalsvis rentetilskrivning.
3) Alle garanter i Helgenæs Sparekasse tilbydes at få ombyttet den nuværende Garantkapital i Helgenæs Sparekasse til ny Garantkapital i Rønde Sparekasse. Hvis du ikke foretager dig noget, sker ombytningen helt automatisk, og med samme beløb som hidtil. Kunder, som ikke er garanter, har naturligvis til hver en tid mulighed for at tegne Garantkapital, og dermed indtræde i garantkredsen. Kom ind og hør nærmere!
Garanterne kan allerede nu glæde sig til det festlige Garantmøde 20. marts 2013 i Rønde Idrætscenter, hvor musikgruppen Tørfisk står for den musikalske underholdning.
4) Du er nu kunde i en Sparekasse, som:
• har åbent mandag til fredag. Du kan således nu komme i kontakt med os ved at komme ind i afdelingen, på mail eller ved et telefonopkald.
• kan tilbyde dig rådgivning på alle områder indenfor privatområdet – f. eks. forsikring, pension, investering og boligfinansiering.
• hvor du kan bruge mobilbank og netbank – hele tiden med realtidsopdatering på dine konti.
• har følgende slogan: Dit lokale pengeinstitut – hvor du er i centrum. Velkommen!

money-1266720_960_720

Praktisk sker gennemførelsen af fusionen i løbet af 1. halvår 2013. I den periode er afdelingen i Helgenæs åben med samme åbningstid som hidtil. Du modtager naturligvis nærmere information fra os, når vi konverterer dine konti til nye konti i Rønde Sparekasse.
Personalet i Rønde Sparekasse står sammen med personalet i Helgenæs Sparekasse til din disposition, hvis du har spørgsmål omkring fusionen – ligesom vi alle i Sparekassen gør vort bedste for, at du kommer til at mærke fusionen og dens virkninger som en stor positiv begivenhed. Så kom ned til os, nyd en god hjemmelavet te, og lad os finde ud af noget.

Vi håber derfor, at du bakker op om bestyrelsens og repræsentantskabets beslutning og fortsætter som kunde i Rønde Sparekasse.

Med venlig hilsen – og godt nytår!

H.C. Nielsen                       Ole Bonde
Direktør                               Direktør

 

Fortsæt læsning →